UrbEx – Ter Hagen

Niet ver van mijn woonplaats ligt een klein dorpje.

Tot de eerste bewoners van ‘dit dorpje’ behoren nonnen, die rond 1230 het aan Onze Lieve Vrouw gewijde klooster Domus Gaudii (Huis van Vreugde) stichten. Dat treedt in 1236 toe tot de Cisterciënzerorde.
Het klooster wordt op oude kaarten en in het spraakgebruik ook aangeduid als Ten Hagen. De zusters vluchten in 1268 wegens overstromingen naar de Verlorenbroodhoeve ten zuiden van Gent en keren in 1272 terug.

Waarschijnlijk is het klooster in 1566 aangedaan door de Beeldenstomers die dan huishouden in deze streken.
De Allerheiligenvloed van 1570 en oorlogsdreiging nopen de zusters in 1572 tot vertrek.

Na korte tijd keren ze terug maar diverse plunderingen leiden in 1579 tot het definitieve afscheid. Het klooster verdwijnt tenslotte geheel.

Op het terrein is later een boerderij verrezen.
Nu, na vele jaren, is uiteindelijk dit nog over van de boerderijen die hier ooit hebben gestaan op het voormalige klooster-terrein.

Info : staatspareltjes.nl
Bezocht : 18 september 2021

Als je een foto “aanklikt” wordt deze vergroot weergegeven.
Je kan dan ook bladeren naar “links” en “rechts“.


Terug naar “FOTOALBUM


error: Afbeelding is Auteurs-rechtelijk afgeschermd.