UrbEx – tuchthuis

Dit ‘tuchthuis‘ is een voormalig gevangeniscomplex, gebouwd einde 18e eeuw.
In de volksmond spreekt men van ‘de correctie‘.
In de 18e eeuw ging men ook anders denken over gevangenissen en dan vooral de ‘licht gestraften‘ ging men anders benaderen.
Men zou hier eerder kiezen voor ‘heropvoeden‘.
En in 1766 werd begonnen met de bouw van deze nieuwe ‘modelgevangenis‘.

Dit tuchthuis kent een bewogen geschiedenis.
Reeds in 1793 ging het dienst doen als hospitaal voor de Oostenrijkse troepen tijdens de Franse Revolutie.
Vanaf 1789 werd het weer als gevangeniscomplex gebruikt.

In 1866 werd het gebruikt voor veroordeelde militairen. In 1871 werd het overgedragen aan het ‘Ministerie van Oorlog’ en werden er tuchtcompagnieën in ondergebracht en als militaire gevangenis gebruikt.

Van 1913 tot 1974 was het in gebruik als opleidingscentrum voor reserve-officieren en -onderofficieren van de Transmissietroepen.
Er ontstonden zelfs hokken voor postduiven om boodschappen te versturen.

In 1919 werd het gebouw zwaar beschadigd door een ontploffing in een nabij gelegen buskruitfabriek en werden beschadigde vleugels gesloopt.

In 1981 kocht de stad het merkwaardige gebouw en bracht er een aantal verenigingen en stedelijke diensten in onder.

Info : Wikipedia
Bezocht : 5 maart 2023

Als je een foto “aanklikt” wordt deze vergroot weergegeven.
Je kan dan ook bladeren naar “links” en “rechts“.


Terug naar “FOTOALBUM

error: Afbeelding is Auteurs-rechtelijk afgeschermd.