Kerk Terhole

Net als vele andere kerken in deze omgeving heeft de kerk in Terhole geen functie meer als “kerk“. Het gebouw is verkocht en met uitzondering van een “dorps-bijeenkomst” wordt er verder geen gebruik meer van gemaakt.
Nog net voor het verbouwen van de kerk te Terhole heb ik de gelegenheid gehad om er enkele foto’s te mogen maken. Hierop is te zien hoe de kerk er ooit uitzag aan de binnenkant.

bekijk foto door erop te “klikken”, je kan dan ook bladeren naar links en rechts


Tevens heb ik mijn dochter als “foto-model” laten fungeren in een trouwjurk.
Dit leverde wel hele leuke foto’s op.
Een bruidje in een compleet lege kerk…

bekijk foto door erop te “klikken”, je kan dan ook bladeren naar links en rechts


Terhole.info

Voor meer info omtrent de verbouwing van de kerk en activieiten in en rond het dorp Terhole verwijs ik U door naar Terhole.info .